Historie v pohybu 2011

Fotografie … během ukázkového provozu okružní pily poháněné plochým řemenem se pořezala pěkná hromádka palivového dříví.
… během ukázkového provozu okružní pily poháněné plochým řemenem se pořezala pěkná hromádka palivového dříví.
Foto: Pavel Kolínský