Stabilní motory a lokomobily

Stabilní motory

V průběhu dvacátých let dvacátého století začaly malé převozné motory díky nízké ceně a snazší obsluze nahrazovat mobilní parní lokomobily. Na trhu se tak vytvořil prostor, jenž umožnil růst i dosud malým strojním firmám. Ty úspěšné postupně vytlačily tradiční výrobce lokomobil do ústraní a převzaly tak hlavní slovo na poli pohonu hospodářských strojů až do masivního nástupu elektrifikace v padesátých letech.

Dobový prospekt firmy L. Benz & spol. z Třebíče
Dobový prospekt jednoho z menších výrobců stabilních motorů – firmy L. Benz & spol. z Třebíče

Ve sbírce tak jsou nejčastějšími exempláři výrobky kroměřížské firmy Ig. Lorenz a firmy Bratří Paříkové – Slavia z Napajedel. Na dochovaných strojích od těchto význačných českých výrobců je zřetelně patrný technický pokrok ve výrobě motorových lokomobil od jejího počátku ve dvacátých letech až po moderní rychloběžné stroje z let čtyřicátých. Postup vývoje je patrný nejen na snižující se velikosti motorů při zachování stejného výkonu, ale i na postupně se měnícím celkovém vzhledu. Od jednoválcových pomaloběžných motorů, podobných tehdejším parním strojům, se vývoj ubíral až ke kompaktním několikaválcovým motorům, jaké známe dnes.

Stránky vybraných exponátů