Poptáváme

Činnost průmyslového muzea a provozování úzkorozchodné dráhy je náročné na čas i peníze. Pokud jsme vás přesvědčili, že naše práce má smysl, a chcete nás podpořit, rádi vaši pomoc uvítáme, ať už finanční, materiální nebo třeba i osobní.

Pomoc finanční a materiální

Příjmy ze vstupného a jízdného sice pokrývají naše provozní náklady, na velké opravy, rekonstrukce, rozvoj a investice ale nestačí. Pokud máte možnost a chcete se podílet na naší činnosti, kontaktujte nás, prosím, rádi vás přivítáme v řadách našich sponzorů a partnerů. Vážíme si každé pomoci.

Kromě přímé finanční pomoci velmi vítáme také nabídky na sponzorsky provedené práce a hluboce oceníme i pomoc materiální. Při opravách a údržbě strojů, vozidel, trati a staveb je potřeba různý materiál, od dřeva přes stavebniny a hutní materiál až po barvy. Rádi budeme i za nabídku nářadí, uhlí pro parní lokomotivy a pohonné hmoty.

Spolupráce znamená oboustranný prospěch

Jako poděkování a protislužbu za vaši pomoc vám můžeme nabídnout reklamu a propagaci v prostorách muzea, na našich webových stránkách i v našich informačních materiálech. Po domluvě je možné také umístění vašeho loga na vozidlech.

V rámci spolupráce pro vás můžeme uspořádat také firemní akci v prostorách muzea, vypravit pro vás zvláštní vlak či poskytnout prostor pro vaše jednání nebo teambuildingové aktivity. Záleží pouze na vzájemné domluvě. Prohlédněte si naši nabídku služeb.

Prostředky investované v Mladějově si můžete odečíst z daňového základu. Připravíme pro vás darovací nebo sponzorskou smlouvu nebo smlouvu o reklamě.

Pomoc věcná a dobrovolnická

Uvítáme i dary ve formě historických strojů či zařízení k renovaci a k zařazení do našich muzejních sbírek.

A v neposlední řadě: pokud chcete přijet do Mladějova a přiložit ruku k dílu, uvítáme vás osobně, nejraději na prázdninové veřejné brigádě, po domluvě ale i jindy.