Historie

Historie těžby uhlí a lupku

Těžbu místního uhlí a později i lupku (jílu vhodného k výrobě žáruvzdorných materiálů) začali Lichtenštejnové už v roce 1669. Poslední hunt s lupkem pak vyjel ze štoly hřebečského dolu na podzim roku 1991.

 

Historie provozu dráhy

Stavba dráhy byla zahájena na sklonku 1. světové války a dokončena o dva roky později. Za celou dobu provozu se na ní vystřídalo šest parních lokomotiv.

 

Sedmdesátá léta – Soumrak nad úzkokolejkou

Mladějovské úzkorozchodné železnici vážně hrozil zánik a náhrada modernějším řešením dopravy. Jako nejednu technickou památku ji nakonec zachránil nedostatek peněz.

 

Historie muzejního provozu

Po ukončení více než sedmdesátiletého průmyslového provozu zachránily jedinečnou úzkorozchodnou železnici před zrušením muzejní aktivity.