Profil společností

Na provozu mladějovského muzea a dráhy se podílejí dvě neziskové organizace - Průmyslové muzeum Mladějov, založené v roce 2002 s registrací na Ministerstvu vnitra dne 22. 8. 2002, a Mladějovská průmyslová dráha, založená v roce 2005 s registrací na Ministerstvu vnitra dne 27. 4. 2005. Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, byly oba subjekty od 1. 1. 2014 zapsány do Veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti jako spolky.

Průmyslové muzeum Mladějov, z. s.

Průmyslové muzeum Mladějov je nezisková organizace spravující areál bývalého šamotového závodu v Mladějově, téměř jedenáct kilometrů dlouhou úzkorozchodnou dráhu o rozchodu 600 mm a část bývalého důlního areálu na Hřebči.

Cílem organizace je záchrana jedinečných industriálních památek minulého století a postupná přeměna zrušeného průmyslového komplexu na technické muzeum. Expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky mladějovského muzea každoročně od května do září navštíví kolem čtrnácti tisíc zájemců o historii.

Mladějovská průmyslová dráha, z. s.

Mladějovská průmyslová dráha je provozovatelem dopravy na unikátní úzkorozchodné železnici mezi bývalou šamotkou v Mladějově a zrušenými doly na Hřebči. Spolek je dobrovolným sdružením zájemců o technickou a železniční historii a jeho cílem je nejen zachování provozu na dráze, ale i její údržba, obnova a dlouhodobý rozvoj, a to včetně péče o vozidla a jejich oprav.

Dobrovolníci vítáni

Obě společnosti vznikly jako občanská sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., nyní jsou zapsanými spolky podle zákona č. 89/2012 Sb. Jejich členové a příznivci pracují dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu na opravách a údržbě historických exponátů, tratě a bývalých důlních a průmyslových závodů. Zisk ze vstupného, jízdného, sponzorských darů a dobrovolných příspěvků je používán k plnění cílů sdružení.

Rádi mezi sebou uvítáme zájemce o železniční historii, provoz a historickou techniku, kteří nebudou litovat času stráveného aktivní pomocí při realizaci výše uvedených cílů.