Úklid po vichřici Herwart

Fotografie Šotozastávka u jezírka s vyvěrajícími důlními vodami, které obvykle nezamrzají.
Šotozastávka u jezírka s vyvěrajícími důlními vodami, které obvykle nezamrzají.
Foto: Jan Kužílek