Velký úklid hřebečského areálu

Fotografie Nejvíce však přitahovala štola 6002.
Nejvíce však přitahovala štola 6002.
Foto: ZCh