Fotovlak s BS 80 pro FISAIC

Fotografie … a další fotka z ptačí perspektivy.
… a další fotka z ptačí perspektivy.
Foto: Jan Kužílek