Bývalý důl Hugo Karel

Bývalý důl Hugo Karel

Poblíž stanice Mladějovské průmyslové dráhy u Nové Vsi se nachází ústí dolu Hugo Karel. Své jméno nese po svých zakladatelích, jimiž byli bratři Hugo a Karl Steinbrecherovi. V dole se těžilo místní křídové uhlí, a to od r. 1871 až do r. 1965. Bratři Steinbrecherové užívali vytěženého uhlí jako paliva do parních kotelen ve svých tkalcovnách a textilních továrnách. V pozdějších letech se místním uhlím vytápěly lokomotivy na průmyslové dráze a také (od r. 1920) parní elektrárna v Mladějově.

Dnes můžete u ústí štoly posedět v přístřešku, který zřídilo město Moravská Třebová v rámci projektu Hřebečské důlní stezky. Součástí přístřešku je i naučný panel s podrobným výkladem i fotografiemi, věnovanými historii těžby uhlí na Hřebečsku a bratrům Steinbrecherovým.