Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým, že v pondělí 21. února 2011 naše řady ve věku nedožitých 70 let navždy opustil předseda Průmyslového muzea Mladějov pan Bedřich Doležel.

Pan Bedřich Doležel se téměř dvacet let zcela věnoval záchraně bývalého šamotového závodu v Mladějově a jeho přeměně na technické muzeum. Při pokračování v jím započatém díle na něj budeme vzpomínat s úctou a vděčností.

Čest jeho památce.

Pan Bedřich Doležel