Bitva Mladějov-Blosdorf 1915 – v sobotu 11. srpna 2012

Bitva Mladějov-Blosdorf 1915 – v sobotu 11. srpna 2012

Připomenout si hrůzy první světové války i vzpomenout památky padlých na všech frontách mohou návštěvníci během celodenní vojensko-historické akce Mladějov-Blosdorf 1915, která se uskuteční v sobotu 11. srpna 2012. Při odpolední, asi hodinové bojové ukázce za účasti cca 180 účinkujících, obrněné techniky a parního vlaku se spolu střetnou jednotky rakouské a ruské armády.

Program

8:45 až 22:00
Provoz úzkorozchodné dráhy (viz jízdní řád 11. 8. 2012)
9:00 až 18:00
Celodenní program pro veřejnost – výjevy ze starého mocnářství, ukázky výstroje, výzbroje a výcviku historických vojsk z období první světové války, dobový program na polním nádraží – četnická stanice, vojenský hostinec, polní pošta atd.
10:30
Pietní akt za účasti historických jednotek – doprovází C. a K. vojenská hudba, přehlídka vojsk
15:30
Bojová ukázka z období první světové války za účasti cca 180 účinkujících, obrněné techniky, parního vlaku a v případě příznivého počasí také letectva.
od 17:00
Zábava s hudbou a vojskem

Provoz dráhy

Dovolujeme si Vás upozornit, že kapacita výletních vlaků je omezená. Pro pohodlí a bezpečnost cestujících Mladějovské průmyslové dráhy počet prodávaných jízdenek nepřesahuje počet míst k sezení v soupravě. Zájemcům o svezení úzkorozchodnou dráhou proto doporučujeme přijet již v dřívějších hodinách a nenechávat nákup jízdenek na poslední chvíli; jízdenky na odpolední vlaky před Bitvou bývají každoročně poměrně brzy vyprodány.

Vstupné

Vstupné na akci formou celodenní vstupenky podle ceníku Sekce vojenské historie Společnosti Renata. Jízdenka na výletní vlaky není součástí vstupného (a obráceně).

Doprava do Mladějova

Pojedete-li do Mladějova vlastním automobilem, využijte prosím k parkování jedno ze dvou parkovišť, která jsou vybudována u příjezdových komunikací v blízkosti muzea.