Český systém kvality služeb v Průmyslovém muzeu Mladějov

Český systém kvality služeb v Průmyslovém muzeu Mladějov

Eva Kopřivová z Průmyslového muzea Mladějov, které dnes poprvé po zimní přestávce otevřelo své brány návštěvníkům, získala certifikát Českého systému kvality služeb.

Český systém kvality služeb je dobrovolný nástroj Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.

Eva Kopřivová získala certifikát „Trenér kvality I. stupně Českého systému kvality služeb“, který ji opravňuje k zavádění a udržování principů a požadavků Českého systému kvality služeb.

Místopředsedkyně muzea paní Kopřivová přijímá certifikát o absolvovaném školení Českého systému kvality služeb
Místopředsedkyně muzea paní Kopřivová přijímá certifikát o absolvovaném školení Českého systému kvality služeb.