Zakončení sezóny – sváteční jízdy 28. září 2013

Zakončení sezóny – sváteční jízdy 28. září 2013

Na zakončení sezóny budou pro veřejnost vypraveny z Mladějova na Novou Ves tři páry výletních parních vlaků (s odjezdy v 9.15, 11.30 a 13.50 hodin) a bude též představeno jedinečné elektrické experimentální vozidlo Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, pro zájemce o svezení i s možností projížďky.

Toto experimentální vozidlo vzniklo ve spolupráci se společnostmi Škoda Electric a Výzkumným ústavem kolejových vozidel v rámci projektu, zaměřeného na výzkum jízdních vlastností a řízení pohonů trakčních kolejových vozidel s nezávisle otáčivými koly. Tyto podvozky se používají například u nízkopodlažních tramvají 15T, známých pod názvem ForCity, a experimentální vozidlo je jakýmsi modelem těchto podvozků. Na první pohled se to zdá možná zbytečně komplikované, ale testování „tramvajového podvozku“ na úzkorozchodné mladějovské trati oplývající mnoha oblouky a stoupáními má spoustu výhod: především nižší náklady na pořízení experimentálního vozidla, ale i na provádění samotného výzkumu.

Další technické informace o vozidle najdete v článku Nejmodernější vozidlo na rozchodu 600 mm v Mladějově.

Bližší informace o programu 28. září 2013 a jízdní řád na tento den jsou uvedeny na stránce sváteční jízdy.