Na mladějovské úzkokolejce můžete zažít víc než jen výlet parním vlakem…

Na mladějovské úzkokolejce můžete zažít víc než jen výlet parním vlakem…

O prázdninách se můžete na celý týden připojit k dobrovolníkům ze společnosti Mladějovská průmyslová dráha a podílet se společně s nimi na údržbě a obnově této jedinečné technické památky. Výměnou za tuto pomoc si odnesete nejenom nové zkušenosti a zážitky, ale také dobrý pocit z práce, která má smysl.

Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská průmyslová železnice o rozchodu pouhých 600 mm byla vybudována na konci první světové války. Až do uzavření dolů a šamotového závodu v roce 1991 zde zajišťovaly pravidelnou nákladní dopravu především parní lokomotivy, které se nikdy nepodařilo nahradit modernějšími motorovými. Také díky tomu se původní lokomotivy dochovaly dodnes a ve vyhlášených termínech tu jezdí v čele výletních vlaků pro turisty. Kromě toho vede trať úzkokolejky – pro dráhu průmyslovou dost netypicky – nádhernou přírodou po úbočí Hřebečského hřbetu.

Zřejmě proto stojí dobrovolníkům různých občanských profesí i věku z celé republiky za to, aby bez nároku na finanční odměnu věnovali svou práci, čas a energii záchraně této unikátní úzkorozchodné železnice. Zájemci z řad veřejnosti se mohou připojit v otevřených termínech 8. až 15. 7. 2012 nebo 29. 7. až 5. 8. 2012.

Podrobné informace o podmínkách a možnostech přihlášení se na tuto akci

Součástí letošního programu dobrovolných brigád bude i rekonstrukce asi třistametrového úseku na trati mezi Novou Vsí a Hřebčí. Realizace tohoto projektu, který letos podpořila Nadace OKD, je důležitým krokem k rozšíření pravidelného provozu pro veřejnost i na tuto část trati.