Veverka

Veverka

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila naše muzejně-drážní kočka nesoucí jméno Veverka. Ta po svém předchůdci - kocouru Matyášovi - dlouhé roky zodpovědně a s důstojností kočkám vlastní vykonávala kumulovanou funkci nejvrchnějšího přednosty úzkokolejné železniční stanice Mladějova na Moravě, přilehlého lokomotivního depa a dokonce i dílen, nadto ve svém volném čase provázela i návštěvníky Průmyslového muzea Mladějov jeho expozicemi.

Děkujeme Ti, Veverko, za všechny ulovené myši, za všechny sežrané svačiny a hlavně za všechny chvíle, kdy jsi se člověku stočila na klíně do klubíčka a začala příst…

Mladějovská kočka Veverka
Veverka