Návštěva Slovenského polnohospodářského muzea v Nitře

Dne 13. 11. navštívilo vedení muzea Slovenské polnohospodářské muzeum v Nitře. Kromě prohlídky expozic, kterými nás prováděl zasvěcený průvodce a přednosta železniční stanice pan Ing. Wáclav Gidaszewski, jsme si především vyměňovali zkušenosti s vedením muzea, se zajišťováním finančních prostředků, s pracemi na renovacích exponátů a mnoha dalšími tématy. Byly navázány přátelské vztahy a do budoucna jistě dojde k oboustranné spolupráci mezi oběma muzei.