Mladějovská zima 2009

Fotografie Pohled na přístavbu od vchodu do muzea
Pohled na přístavbu od vchodu do muzea