Závěrečné dny uplynulého roku 2009

Fotografie A ještě jednou z druhé strany
A ještě jednou z druhé strany