Historie v pohybu 2010

Fotografie Lokomotiva Faur č. 1 s vozy pracovního vlaku. Hned za lokomotivou je vůz pro zaštěrkovávání trati.
Lokomotiva Faur č. 1 s vozy pracovního vlaku. Hned za lokomotivou je vůz pro zaštěrkovávání trati.