Spolupráce se Základní školou Kostelní náměstí z Moravské Třebové

Fotografie Na Vekslu pak na žáčky čekal oběd v podobě vlastnoručně upečeného vuřta.
Na Vekslu pak na žáčky čekal oběd v podobě vlastnoručně upečeného vuřta.
Foto: Vlastimil Novák