Slavnostní otevření Hřebečských důlních stezek

Fotografie Obnovený portál dolu Hugo Karel u novoveské výhybny.
Obnovený portál dolu Hugo Karel u novoveské výhybny.
Foto: Petr Sýkora