Slavnostní otevření Hřebečských důlních stezek

4. července 2010, na svátek svatého Prokopa, patrona horníků, byly slavnostně otevřeny Hřebečské důlní stezky. Tento projekt – převážně financovaný z evropských fondů – pomocí rozsáhlé sítě naučných stezek a nově otevřené expozice na moravskotřebovském zámku návštěvníkům přibližuje bohatou hornickou tradici zdejšího regionu. Více se ostatně o Hřebečských důlních stezkách můžete dozvědět na jejich oficiálních stránkách.

Protože je Průmyslové muzeum Mladějov nástupcem těžařských a zpracovatelských podniků v lokalitách Mladějov, Nová Ves a Hřebeč, stalo se jedním z klíčových partnerů tohoto projektu. Proto na slavnostním otevření nemohl chybět „náš“ člověk. Jeho očima a hlavně jeho fotoaparátem se můžete na onu slávu podívat i vy v následující fotogalerii.