Úzkorozchodný pozdrav z Bílé Vody

Fotografie Mimoúrovňové křížení bývalé normálněrozchodné tratě od Forstu do Bílé Vody s úzkokolejkou.
Mimoúrovňové křížení bývalé normálněrozchodné tratě od Forstu do Bílé Vody s úzkokolejkou.