Úzkorozchodný pozdrav z Bílé Vody

Fotografie Hornolužické panorama, hnědouhelný povrchový důl Braunkohlentagebau Nochten v pozadí s elektrárnou Turów.
Hornolužické panorama, hnědouhelný povrchový důl Braunkohlentagebau Nochten v pozadí s elektrárnou Turów.