Historie v pohybu 2012

Fotografie Modelové kolejiště v budově čekárny úzkorozchodného nádraží.
Modelové kolejiště v budově čekárny úzkorozchodného nádraží.