Historie v pohybu 2013

Fotografie Stacionární motor Slavia, používaný v meziválečném období na zemědělských usedlostech…
Stacionární motor Slavia, používaný v meziválečném období na zemědělských usedlostech…