Dětský den s Lesy ČR

Fotografie Přijímací kancelář na Nové Vsi – každý z účastníků obdržel formulář nazvaný „záznam o absolvování školení zálesáků“ se svým jménem…
Přijímací kancelář na Nové Vsi – každý z účastníků obdržel formulář nazvaný „záznam o absolvování školení zálesáků“ se svým jménem…