Dětský den s Lesy ČR

Fotografie Pod přístřeškem u dolu Hugo Karel se děti seznamovaly s lesními zvířaty…
Pod přístřeškem u dolu Hugo Karel se děti seznamovaly s lesními zvířaty…