Historie v pohybu 2014

Fotografie … nebo okružní pilou…
… nebo okružní pilou…
Foto: Michal Hrubeš