Historie v pohybu 2014

Fotografie … nebo u modelového kolejiště.
… nebo u modelového kolejiště.
Foto: Martin Jeřábek