Historie v pohybu 2015

Fotografie Zde pro porovnání dvě generace bagrů. Kolový DH 112 z roku 1985 a lanový Škoda D-500 z roku 1955.
Zde pro porovnání dvě generace bagrů. Kolový DH 112 z roku 1985 a lanový Škoda D-500 z roku 1955.
Foto: Jan Kužílek