Návštěva parní lokomotivy Henschel

Fotografie … a Henšlík se po nezbytném posunu vrací s částí soupravy zpět.
… a Henšlík se po nezbytném posunu vrací s částí soupravy zpět.
Foto: Jan Kužílek