Historie v pohybu 2019

Fotografie … poté lanový bagr Škoda D-500.
… poté lanový bagr Škoda D-500.
Foto: Jan Kužílek