Renovace buldozeru a traktorů

Fotografie … a na svém novém místě v expozici.
… a na svém novém místě v expozici.