Oprava kolejiště před katrem (2020)

Fotografie Chybějící výhybka je zpět, uložená na výhybkových pražcích postupně se měnící délky.
Chybějící výhybka je zpět, uložená na výhybkových pražcích postupně se měnící délky.
Foto: Pavel Kolínský