Oprava kolejiště před katrem (2020)

Fotografie Ačkoliv byl původní svršek 80/14 zachován, kvůli opotřebení kolejnic a nevhodnému umístění kolejnicových styků byly některé kolejnicové pruty vyměněny. Pro vyšší únosnost bylo také použito více pražců umístěných blíže k sobě, než tomu bylo původně.
Ačkoliv byl původní svršek 80/14 zachován, kvůli opotřebení kolejnic a nevhodnému umístění kolejnicových styků byly některé kolejnicové pruty vyměněny. Pro vyšší únosnost bylo také použito více pražců umístěných blíže k sobě, než tomu bylo původně.
Foto: Martin Janata