Oprava kolejiště před katrem (2020)

Fotografie Výškové vyrovnávání probíhá pomocí malých heverů, pro které je nejprve potřeba vykopat „hrobečky“.
Výškové vyrovnávání probíhá pomocí malých heverů, pro které je nejprve potřeba vykopat „hrobečky“.
Foto: Pavel Kolínský