Oprava kolejiště před katrem (2020)

Fotografie A závěrečný pohled na opravené kolejiště před obloukovou halou pro deponování osobních vozů.
A závěrečný pohled na opravené kolejiště před obloukovou halou pro deponování osobních vozů.
Foto: Martin Janata