Fotovlak s BS 80 pro FISAIC

Fotografie Sluníčko se na nás přišlo opět podívat až na Vekslu…
Sluníčko se na nás přišlo opět podívat až na Vekslu…
Foto: Jan Kužílek