Fotovlak s BS 80 pro FISAIC

Fotografie Z ptačí perspektivy u svatého.
Z ptačí perspektivy u svatého.
Foto: Jan Kužílek