Bitva Mladějov-Blosdorf 1915 (2021)

Vrcholem léta je v mladějovském kalendáři tradičně akce pořádaná ve spolupráci se Spolkem vojenské historie Renata.

Letos se akce věnovala obléhání ruské tvrze Osovec (dnes polský Osowiec), které probíhalo od září 1914 do srpna 1915. Zdlouhavé obléhání tvrze kryjící přechod přes řeku Bobru (dnes Biebrza) a železniční trať z Východního Pruska do Brestu ukončilo až použití bojového plynu. Skutečná tvrz se poté ještě díky hrdinným protiútokům držela do konce srpna, kdy byla ruskou armádou opuštěna.

Fotogalerii připravil Jan Kužílek.