Bývalý důl Gerhard a závod na Hřebči

Štola 6002 na Hřebči

Závod na Hřebči býval hlavním centrem těžby žáruvzdorných jílů (lupků). Koncem 19. století klesal význam místního uhlí a do popředí zájmu důlních podnikatelů se s rozvojem hutnictví dostaly lupkové jíly, používané pro výrobu tvarovek pro vyzdívky vysokých pecí. Hlavní vlastníci zdejších pozemků, Liechtensteinové, těžili tyto jíly již v 2. polovině 19. století, o rozvoj těžby se však zasadil především důlní ředitel Gerhard Mauwe, původem z Ratiboře ve Slezsku. Ten v roce 1904 rozvinul těžbu jílů na dole Václav Theodor (Wenzel Theodor) na Hřebči a v severněji položeném dole, který byl nazván jeho jménem – Gerhard. Těžba vysoce kvalitních lupků probíhala až do roku 1991, kdy byla pro nerentabilitu zastavena. V současné době dovážejí naši výrobci žáruvzdorných tvárnic lupek z Austrálie…

Gerhard

U dolu Gerhard nabízí posezení dřevěný přístřešek Hřebečských důlních stezek. Součástí přístřešku je také naučný panel s podrobným výkladem, věnovaným způsobu těžby na dole a dopravě vozíků. Těžištěm textu je ale příběh důlního ředitele Gerharda Mauweho; dočíst se zde také můžete i o sporu mezi knížetem Liechtensteinem a Mauweho podnikem G. Mauwe Hochfeurfeste Tone und Schiefertone - roh und gebrannt, který byl ukončen v roce 1912 založením společného podniku Fürst Liechtenstein´sche Kohlen- und Tonwerke, Gesellschaft m.b.H. (Knížecí liechtensteinské uhelné a hlinné závody). Posledně jmenovaná společnost provozovala doly, drážku i elektrárnu v Mladějově do roku 1945, kdy byl celý podnik znárodněn.