Bývalý důl Josefka

Bývalý důl Josefka

Podobný přístřešek jako na Nové Vsi je zbudován i u štoly Josefka. Informační tabuli k Josefce však najdete na hlavní cestě nad štolou poblíž rozcestníku Hřebečských důlních stezek. Text naučného panelu je zde technicky velmi zajímavý – je zaměřen na dopravu vytěžené horniny ze štoly k drážce i do údolí, a to svážnicemi a lanovkami. Na tabuli shlédnete nejen fotografie, ale i části technických výkresů svážnic.