Hospodářství a domácnost

Mlátička Kovářík

Mlátička Kovářík

Prostějovští podnikatelé František Wichterle a bratři Josef a František Kovářík vyráběli na konci 19. století ve svých firmách široký sortiment hospodářských strojů, např. řezačky, šrotovníky, mlátičky, transmise, později i spalovací motory a elektromotory. Těsně po první světové válce se obě firmy sloučily do společnosti Prostějovské továrny na stroje Wichterle a Kovářík a vznikl tak největší závod na výrobu hospodářských strojů a motorů na území Československa. Ve Wichterlově firmě se do sloučení vyrábělo celkem 45 typů mlátiček.

Rok výroby na mlátičce je uveden 1937, je předělaná na klínové řemeny a na pohon elektromotorem. Od starších typů se liší dalšími inovacemi – je vybavená vytřásadly a síty, které sloužily k dělení zrn od nejhrubší do nejmenší velikosti.