Pod skálou (Mladějovské tisy)

Pod Skálou (Mladějovské tisy)

Koleje Mladějovské průmyslové dráhy procházejí za stanicí Veksl ve směru na jih přes přírodní památku Pod skálou. Jak její druhý název napovídá, jde o lesní biotop s výskytem tisu červeného (botanicky Taxus baccata). Tento kout hřebečských lesů je opravdu nádherný, tvořený především buky, smrky a modříny, s hojným výskytem tisů.

Tis červený se ve volné přírodě dochoval jen vzácně a je přísně chráněný. Má husté, červenohnědé dřevo, jedno z nejvzácnějších na severní polokouli. Strom roste velice pomalu a dlouho, jsou známy jedince staré přes tisíc let. Kdo máte rádi čaj z jehličí, z tisu si jej tedy určitě nevařte – celý strom obsahuje prudce jedovatý alkaloid.

Při jízdě výletním vlakem MPD si tisů můžete všimnout, a kdyby nebylo vyklánění z vagonků zakázáno, mohli byste si na konce větví tisů téměř sáhnout, tři nebo čtyři stromy totiž rostou hned vedle trati před přejezdem u Nové Vsi.