Bitva Mladějov-Blosdorf v sobotu 29. srpna 2015

Bitva Mladějov-Blosdorf v sobotu 29. srpna 2015

Přijďte si připomenout sto let staré válečné události, které změnily tehdejší svět. Při této tradiční vzpomínkové akci s celodenním programem, jehož vrcholem je odpolední bojová ukázka, bude platit zvláštní jízdní řád.

Program akce

9:00 až 20:00
Provoz úzkorozchodné dráhy (viz jízdní řád 29. 8. 2015)
9:00 až 18:00
Celodenní program pro veřejnost – výjevy ze starého mocnářství, výstava historické techniky, koncert c. a k. dechové hudby
10:30
Pietní akt za účasti historických jednotek, manévry a cvičení historických vojsk
15:30
Bojová ukázka z období první světové války, dělostřelectvo, jízda, letectvo, slavnostní přehlídka, …
od 17:00
Zábava s hudbou a vojskem
21:30
Slavnostní ohňostroj

Podívejte se na fotografie z Bitvy Mladějov-Blosdorf z minulého roku nebo si přečtěte více o myšlence této tradiční vzpomínkové akce.

Provoz dráhy

Dovolujeme si Vás upozornit, že kapacita výletních vlaků není neomezená. Pro pohodlí a bezpečnost cestujících Mladějovské průmyslové dráhy počet prodávaných jízdenek nepřesahuje počet míst k sezení v soupravě. Zájemcům o svezení úzkorozchodnou dráhou proto doporučujeme přijet již v dřívějších hodinách a nenechávat nákup jízdenek na poslední chvíli; jízdenky na odpolední vlaky před Bitvou bývají každoročně poměrně brzy vyprodány.

Vstupné

Vstupné na akci formou celodenní vstupenky podle ceníku Sekce vojenské historie Společnosti Renata (dospělí 110 Kč, děti 70 Kč) je vybíráno u vstupu do areálu v Mladějově na Moravě. Jízdenka na výletní vlaky není součástí vstupného (ani obráceně).

Cestujícím vlaku 203/204 jedoucího během bojové ukázky na Novou Ves bude cena zaplacené vstupenky odečtena od ceny jízdenky.

Doprava do Mladějova

Pojedete-li do Mladějova vlastním automobilem, využijte prosím k parkování jedno ze dvou parkovišť, která jsou vybudována u příjezdových komunikací v blízkosti muzea.

Plakát Mladějov Blosdorf 2015
Plakát

Partnery akce jsou obec Mladějov na Moravě, Svitavský deník, Průmyslové muzeum Mladějov, ČRo Pardubice, Army shop Ořechov u Brna a Pivovar Litovel. Akce se koná za podpory Ministerstva obrany ČR.