Sto let staré události připomene v sobotu 9. srpna 2014 Bitva Mladějov-Blosdorf

Sto let staré události připomene v sobotu 9. srpna 2014 Bitva Mladějov-Blosdorf

Právě před sty lety, 26. července 1914, vypukla „velká válka“, první válečný konflikt v dějinách, ve kterém proti sobě stál doslova celý svět. Přijeďte si do Mladějova připomenout válečné hrůzy i vzpomenout památky padlých na všech frontách při celodenní vojensko-historické akci Mladějov-Blosdorf 1915, která se koná už tuto sobotu 9. srpna 2014. Vrcholem programu je tradičně odpolední bojová ukázka, ve které se střetnou historické jednotky ruské a rakousko-uherské armády.

Program akce

9:02 až 20:43
Provoz úzkorozchodné dráhy (viz jízdní řád 9. 8. 2014)
9:00 až 18:00
Celodenní program pro veřejnost – výjevy ze starého mocnářství, výstava historické techniky, koncert c. a k. dechové hudby, mažoretky
10:30
Pietní akt za účasti historických jednotek, manévry a cvičení historických vojsk
15:30
Bojová ukázka z období první světové války, dělostřelectvo, jízda, letectvo, slavnostní přehlídka, …
od 17:00
Zábava s hudbou a vojskem
21:30
Slavnostní ohňostroj

Podívejte se na fotografie z Bitvy Mladějov-Blosdorf 1915 z minulého roku nebo si přečtěte více o myšlence této tradiční vzpomínkové akce.

Provoz dráhy

Dovolujeme si Vás upozornit, že kapacita výletních vlaků není neomezená. Pro pohodlí a bezpečnost cestujících Mladějovské průmyslové dráhy počet prodávaných jízdenek nepřesahuje počet míst k sezení v soupravě. Zájemcům o svezení úzkorozchodnou dráhou proto doporučujeme přijet již v dřívějších hodinách a nenechávat nákup jízdenek na poslední chvíli; jízdenky na odpolední vlaky před Bitvou bývají každoročně poměrně brzy vyprodány.

Vstupné

Vstupné na akci formou celodenní vstupenky podle ceníku Sekce vojenské historie Společnosti Renata. Jízdenka na výletní vlaky není součástí vstupného (a obráceně).

Cestujícím vlaku 203/204 jedoucího během bojové ukázky na Novou Ves bude cena zaplacené vstupenky odečtena od ceny jízdenky.

Doprava do Mladějova

Pojedete-li do Mladějova vlastním automobilem, využijte prosím k parkování jedno ze dvou parkovišť, která jsou vybudována u příjezdových komunikací v blízkosti muzea.

Partnery akce jsou: Obec Mladějov na Moravě, Svitavský deník, Průmyslové muzeum Mladějov, ČRo Pardubice, Army shop Ořechov u Brna a Pivovar Litovel. Akce se koná za podpory Ministerstva obrany ČR.