Ani po skončení úspěšné sezóny se nezastavíme

Fotografie Zde je vidíme již položené, nachystané k zaštěrkování a podbití
Zde je vidíme již položené, nachystané k zaštěrkování a podbití