Ani po skončení úspěšné sezóny se nezastavíme

Fotografie Štěrkování nově položených kolejí do bývalé výtopny
Štěrkování nově položených kolejí do bývalé výtopny