Slavnostní otevření Hřebečských důlních stezek

Fotografie Na závěr pohled do prostory, kde je expozice instalována... vpravdě důlní prostředí.
Na závěr pohled do prostory, kde je expozice instalována... vpravdě důlní prostředí.
Foto: Petr Sýkora